تعرفه‌های خدمات در تبدیل آنلاین

تبدیل آنلاین خدمات تبدیل کارت به شبا، تبدیل کارت به حساب، و استعلام شبا را با مناسب ترین قیمت ارائه میدهد ما به ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن افتخار می‌کنیم

🌑پلن مریخ

اگر 40 تبدیل نیاز دارید این پلن مناسب شماست

96,000 تومان
 • تحویل آنی
 • تعداد 40 تبدیل
 • قیمت هر تبدیل 2,400 تومان
 • تبدیل کارت به شبا
 • تبدیل کارت به حساب
 • تبدیل حساب به شبا
 • استعلام صاحب حساب شبا

🪐پلن زحل

اگر 80 تبدیل نیاز دارید این پلن مناسب شماست

192,000 تومان
 • تحویل آنی
 • تعداد 80 تبدیل
 • قیمت هر تبدیل 2,400 تومان
 • تبدیل کارت به شبا
 • تبدیل کارت به حساب
 • تبدیل حساب به شبا
 • استعلام صاحب حساب شبا

☄️پلن ونوس

اگر 160 تبدیل نیاز دارید این پلن مناسب شماست

384,000 تومان
 • تحویل آنی
 • تعداد 160 تبدیل
 • قیمت هر تبدیل 2,400 تومان
 • تبدیل کارت به شبا
 • تبدیل کارت به حساب
 • تبدیل حساب به شبا
 • استعلام صاحب حساب شبا

🌍پلن زمین

اگر 320 تبدیل نیاز دارید این پلن مناسب شماست

768,000 تومان
 • تحویل آنی
 • تعداد 320 تبدیل
 • قیمت هر تبدیل 2,400 تومان
 • تبدیل کارت به شبا
 • تبدیل کارت به حساب
 • تبدیل حساب به شبا
 • استعلام صاحب حساب شبا